2011

  • Kanalizácia a ČOV Východná
  • Kanalizácia a ČOV Važec
  • Mosty R1
  • Odkanalizovanie Horných Kysúc
  • Most Poľsko
  • Mosty Banská Bystrica
  • Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené
  • Vonkajšia kanalizácia - dažďová, splašková a vodovédné prípojky pre druhú etapu výstavby na stavbe "Bytové domy - Sídlisko Mostná, Handlová II. etapa
  • ČOV Štúrovo