2005

 • Morava, s.r.o. – Liptovské Sliače – štiepkovačka dreva – stavebná časť

 • ISE, s. r. o. – Bratislava – zatepľovanie fasády – 3 248 m2

 • Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici:
  spracovanie kalamity harvestorom-spracovanie kalamitnej hmoty
  uvoľňovanie ciest
  spracovanie náhodnej a kalamitnej ťažby
  vývoz vymanipulovanej drevnej hmoty na odvozné miesto
  vytriedenie drevnej hmoty podľa drevín a sortimentov podľa technologického postupu vypracovaného vedúcim ochranného obvodu D. Smokovec
 • ORAGRO spol. s r. o. – Oravské Veselé -rekonštrukcia maštalí - zhotovenie vonkajších a vnútorných omietok + vonkajšie a vnútorné maľby

 • Diagnostické centrum - Ružomberok - prebudovanie objektu dielní na telovýchovné zariadenie + realizácia plynovej kotolne

 • IMPLICIT, s. r. o. – Topoľčany - údržbárske a zámočnícke práce 
  Krajský školský úrad v Žiline – rekonštrukcia plynovej kotolne a obvodového plášťa v Liptovskom Mikuláši

 • Detský domov - Ružomberok - stavebné úpravy a opravy

 • Domov mládeže – Ružomberok - výstavba plynovej kotolne + projekt

 • Štátne lesy Macedónsko v oblasti Ohrid, Bitola, Strumica - ťažba dreva harvestorovou technológiou