2009

 • Pokračovanie projektu: ZIPP BRATISLAVA „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“
  kanalizačný zberač Klokočov-Turzovka – potrubie PVC korug. DN300 – 8022m
  kanalizácia Klokočov-potrubie PVC korug. DN300-9375m
  kanalizácia klokočov – odbočky potrubie PVC DN150-1837m 306ks
  vodovod Klokočov-potrubie HDP 100 – 5070m
  vodovod Klokočov-odbočky 120ks
  križovanie vodných tokov oc.chraničkou DN 630x8mm uloženou do kopanej ryhy 177m vr. vymedz. objímok, vr. manžiet, vr. injektáže
  komunikácie-obnova 2 a 3 tr.asfaftový betón AC 11- 6504m
  ZIPP BRATISLAVA Oravská Lesná :
  obj. SO 210-00, Most v km 4,538 20 – 5,27680
  oprava segregovaných miest betónových konštrukcií
  Obec Holice - Pokládka:
  kanalizačné potrubie korugované DN 300/11200m
  kanalizačné odbočky DN 150/3900m, 578,-ks
  výtlačné potrubie DN 80/1604m, DN 100/3873m, DN 125/1922m
  vodovodné potrubie HDPE DN 100/9860m
  vodovodné prípojky HDPE DN 50/2544m, 362,-ks
  čerpacie stanice-stavebná časť 13,-ks
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/ 24231m2
 • Obec Jelka - Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/5663m
  kanalizačné odbočky DN 150/1926m, 321,-ks
  výtlačné potrubie DN 80/170m, DN 100/144m, DN 150/73m
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/6795m2
 • Aglomerácia Šamorín, ČOV-Jelka
  biologický združený objekt čistiarne odpadových vôd
  prevádzkové budovy
 • Obec Báč - Realizácia:
  čerpacie stanice – stavebná časť 3,-ks
  úpravy miestnych komunikácií s asfaltobetónom hr.150mm/ 3589m2
 • Obec Kralovianky - Realizácia:
  čerpacia stanica-stavebná časť 1,-ks
  kryt z asfaltobetónu hr.150mm/846m2
  Obec Šamot – Realizácia:
  čerpacia stanica-typ3/2ks
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/768m2
  Poštová banka a.s. – Bratislava:
  rekonštrukcia pobočky v Dolnom Kubíne
  rekonštrukcia pobočky v Senici
  rekonštrukcia pobočky v Žiari nad Hronom