2018

 • MONDI SCP, a.s. - Výmena podložia na novej skládke dreva
  zemné a výkopové práce , výmená podložia, demontáž a následná montáž časti oplotenia
 • Spojená škola internátna Námestovo -Evakuačný výťah v pavilóne Internát - realizácia stavebnej časti : železobetónová výťahová šachta, vzduchotechnika, osvetlenie evakuačného schodiska, protipožiarne riešenie stavby;
 • Dansa s.r.o. - Obytná zóna Čunovo - Zichyho Tably lokalita B1 - verejný vodovod, kanalizácia a rozvody N - zemné práce; inžinierske siete - verejný vodovod, verejná kanalizácia
 • Mefal Invest, s.r.o. - OZ KAMENNÝ MLYN, Obytná zóna I.etapa - cesty a spevnené plochy - obslužná komunikácia; vodovod; splašková a dažd’ová kanalizácia; STL Plynovod, sadovnícke úpravy; verejné osvetlenie
 • Spojená škola internátna, Bytča - Rozšírenie kapacít ŠMŠ pri ŠZŠ s MŠI Bytča - zemné práce, úpravy povrchov, podlahy; tepelné izolácie; vnútorná kanalizácia; elektromontáže; stolárske konštrukcie; montáž oceľových konštrukcií
 • Obec Štiavnička - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Štiavnička - stavebné práce - zateplenie obvodových stien; úpravy povrchov, podlahy; konštruckie tesárske, klampiarske; elektromontáže; dokončovacie práce - nátery
 • Calmit, spol. s.r.o. -Rekonštrukcia cesty pred triediarňou v závode Calmit Tisovec - zemné práce; vybudovanie novej kanalizačnej siete; vybudovanie umývačky kolies
 • Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - Sanácia havarijného stavu oporného múru na ceste III/2327 v intraviláne obce Ľubeľa, CKM 0,195 - 0,280 - oprava oporného múru; regulácia potoka; betonárske a šalovacie práce
 • Obec Babín - Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín - komplexná rekonštrukcia; montáž vzduchotechnických zariadení; izolačné práce; vnútorná kanalizácia; zdravotechnika
 • Mondi SCP, a.s. - Úprava plochy Drevoskladu, východne od Gentlefeedu - zemné práce; zakladanie žľabov; vodorovné konštrukcie; úprava povrchov, komunikácie
 • Mondi SCP, a.s. - ECOplus - PM19 - výkopové a zemné práce - hrubé terénne úpravy na vytvorenia pilotážnej plošiny pre objekty SO 24.A 24.B 24.C 24.D diela ECOplus- PM19 v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 • Doplnkové služby cestovného ruchu - rybník na vodné športy a športový rybolov - zemné a výkopové práce; sadové úpravy; vybudovanie rybníka pre športové aktivity