2020

 • Bytový dom CROSS, Martin - Malá Hora - Dokončenie výstavby a kolaudácia diela
 • Dežerice II - Skládka odpadov 3. časť
 • Rezidencia HRABOVO - 1. etapa výstavby 62 rodinných domov
 • Rybník Poprad - Veľká - Úprava telesa rybníka
 • YELL Design - spevnené plochy, vodovod a kanalizácia
 • Rezidencia Palúdzka - výstavba obytného domu
 • Mondi SCP - Modernizácia skládky dreva
 • Mondi SCP - Rekonštrukcia budov LINDE
 • Obytná zóna Kamenný Mlyn Trnava - IV. etapa
 • Mondi SCP - Úprava a rozšírenie dopravnýcj plôch GATE 3
 • Mondi SCP - Panelové cesty za AWH
 • Mondi SCP - Rekonštrukcia vrátnice Vstup 3